Comunicació gràfica · Associació Joan Manén

Imatge Corporativa · Catedral de Barcelona

IDEXX · Assessorament global

Gas Natural Fenosa · 25 aniversari vàries distribuïdores

Maxifarma · Assessorament global

Farmacia Rosso · Assessorament global

Rom Pujol · Campanya Publicitària

Institut Margalet · Imatge Global

Química Sostenible · Jornadas