Parc Tecnològic del Vallès

Parc Tecnològic del Vallès · Rètol senyalitzador