Forum Auditorías · Web

Imatge Corporativa · Catedral de Barcelona

ACEB · Revista

Ortogrup · Pàgina web

Forum Auditorías · Estand

IDEXX · Assessorament global

Risk XXI · Web

Technoform Bautec · Stand a Veteco

Puig Vela Classica · Anunci de Regata

Gas Natural · Memòria d’Activitats